Лютар Бонита

Юный Чемпион России

Чемпион России

ОКД - 1 ст., ЗКС в работе

снимки на дисплазию HD - A,,ED-0